เที่ยวลาวสบายใจ KKD TOUR จัดแคมเปญพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเที่ยประเทศลาว กับแพคเกจเที่ยวลาวราคาถูกเป็นกรุ๊ป หรือหมู่คณะ 8-10 คน ขึ้นรถตู้ปรับอากาศวีไอพี.ที่จุดข้ามแดนจังหวัดหนองคาย

Day 1 ท่องเที่ยวในวันแรก รายละเอียดไทม์ไลน์ดังนี้

 • กราบไหว้พระธาตุหลวง ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • ประตูไซ สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส
 • วัดพระแก้ว
 • วัดสีสะเกด
 • วัดสีเมือง
 • อาหารเที่ยง@แหนมเนืองอร่อยที่สุดในเวียงจันทน์
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน ไปหลวงพระบาง
 • ถนนคนเดิน+เดินตลาดแลง@หลวงพระบางพร้อมอาหารเย็น
 • นอนโรงแรมริมน้ำคาน@หลวงพระบาง
ประตูไซ
ประตูไซ
ประตูไซ
ประตูไซ
พระไชยเชษฐา กษัตริย์ลาว
พระไชยเชษฐา กษัตริย์ลาว
พระธาตุหลวง
พระธาตุหลวง
พระธาตุหลวง
พระธาตุหลวง
วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว
วัดสีเมือง
วัดสีเมือง
วัดสีสะเกด
วัดสีสะเกด
วัดสีสะเกด
วัดสีสะเกด
แหนมเนืองเวียงจันทน์
ตลาดแลง@พระบาง
ตลาดแลง@พระบาง
ตลาดแลง@พระบาง
ถนนคนเดิน@หลวงพระบาง
ถนนคนเดิน@หลวงพระบาง
ที่พักหลวงพระบาง
ที่พักหลวงพระบาง

Day 2 ท่องเที่ยวในวันที่สอง รายละเอียดไทม์ไลน์ดังนี้

 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • เดินขึ้นพระธาตุพูสี
 • เดินตลาดเช้าหลวงพระบาง
 • อาหารเช้า กับข้าวซอยอาหารพื้นเมืองหลวงพระบาง
 • ไหว้พระวัดเก่าแก่หลวงพระบาง เช่น วัดวิชุนนะราช วัดเชียงทอง วัดธาตุหลวงพระบาง
 • พระราชวังหลวงพระบาง
 • ร้านไอศกรีมนมควาย อร่อยต้องลอง
 • น้ำตกตาดกวางสี สวรรค์กลวงป่า
 • อาหารเที่ยง@น้ำตกกวางสี
 • หมู่บ้านทอผ้าพื้นเมืองหลวงพระบาง
 • นั่งรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว กลับเวียงจันทน์
เดินตลาดเช้า
อาหารเช้าพื้นเมืองหลวงพระบาง
ข้าวซอย อาหารเช้า
ตักบาตรข้าวเหนียว
ตักบาตรข้าวเหนียว
ไหว้พระวัดเชียงทอง
ไหว้พระวัดเชียงทอง
เดินขึ้นพระธาตุพูสี
พระธาตุพูสี
วัดเชียงทอง
วัดพระธาตุหลวงหลวงพระบาง
วัดวิชุนนะราช
รถไฟความเร็วสูง
รถไฟความเร็วสูง
น้ำตกกวางสี
น้ำตกกวางสี
รับประทานอาหารกลางวัน น้ำตกกวางสี
ไอศครีมนมควาย
ไอศครีมนมควาย
ผ้าพื้นเมืองทอมือ
ผ้าพื้นเมืองทอมือ1

ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายทุกแล้ว รายละเอียดดังนี้

 • ค่าที่พัก @หลวงพระบาง 2 ท่าน/ห้อง)
 • ค่ารถไฟความเร็วสูง จีน-ลาว
 • ค่าอาหารทุกมื้อ 4 มื้อ
 • น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
 • ค่าผ่านแดนไปลาว-กลับไทย
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าไกด์นำเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท/คน

ฟรี !!

 • ซิมเน็ตลาว 2 ซิม/กรุ๊ป 8-10 คน

รับจองตั๋วรถไฟลาว-จีน KKD TOUR จองให้ได้เร็ว
Tel : 092 278 2424
E-mail : kkdacc2527@gmail.com
Line id : kkdtour
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 51/01015
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0403563004851