เที่ยวลาวสบายใจ KKD TOUR จัดแคมเปญพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเที่ยประเทศลาว กับแพคเกจเที่ยวลาวราคาถูกเป็นกรุ๊ป หรือหมู่คณะ 8-10 คน ขึ้นรถตู้ปรับอากาศวีไอพี.ที่จุดข้ามแดนจังหวัดหนองคาย

Day 1 ท่องเที่ยวในวันแรกราย ละเอียดไทม์ไลน์ดังนี้

 • กราบไหว้พระธาตุหลวง ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • ประตูไซ สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส
 • วัดพระแก้ว
 • วัดสีสะเกด
 • วัดสีเมือง
 • อาหารเที่ยง@ เฝอแซ่บ
 • ชมหาดผาตึง
 • พายเรือคายัค ล่องน้ำลีก
 • หมูกระทะบนแพริมน้ำลีก
 • นอนเฮือนแพ @ ริมน้ำลีก
ที่พักเมืองเฟือง
ที่พักเมืองเฟือง
ที่พักเมืองเฟือง
ที่พักเมืองเฟือง
พายเรือคายัค
พายเรือคายัค
ประตูไซ
ประตูไซ
ประตูไซ
ประตูไซ
พระไชยเชษฐา กษัตริย์ลาว
พระไชยเชษฐา กษัตริย์ลาว
พระธาตุหลวง
พระธาตุหลวง
พระธาตุหลวง
พระธาตุหลวง
วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว
วัดสีเมือง
วัดสีเมือง
วัดสีสะเกด
วัดสีสะเกด
วัดสีสะเกด
วัดสีสะเกด

Day 2 ท่องเที่ยวในวันที่สอง รายละเอียดไทม์ไลน์ดังนี้

 • อาหารเช้า
 • ตักบาตรบนแพริมน้ำ(ชุดตักบาตรรวมในแพคเกจ)
 • วัดสินไชย ขอพรปู่พญานาคราช ร่ำรวยๆ
 • อาหารเที่ยง @อ่างน้ำตง
เมืองเฟือง
เมืองเฟือง
ตักบาตร เมืองเฟือง
ตักบาตร เมืองเฟือง
ตักบาตร เมืองเฟือง
ตักบาตร เมืองเฟือง
เมืองเฟือง
เมืองเฟือง
วัดสินไชย
วัดสินไชย
วัดสินไชย
วัดสินไชย
วัดสินไชย
วัดสินไชย
วัดสินไชย
วัดสินไชย
วัดสินไชย
วัดสินไชย
วัดสินไชย
วัดสินไชย
วัดสินไชย
วัดสินไชย
อ่างน้ำตง
อ่างน้ำตง
อ่างน้ำตง
อ่างน้ำตง
อ่างน้ำตง
อ่างน้ำตง
อ่างน้ำตง
อ่างน้ำตง
อ่างน้ำตง
อ่างน้ำตง

ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายทุกแล้ว รายละเอียดดังนี้

 • ค่าที่พัก @เฮือนแพริมน้ำ 2 ท่าน/ห้อง)
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อ 4 มื้อ
 • น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
 • ค่าผ่านแดนไปลาว-กลับไทย
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าไกด์นำเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท/คน

ฟรี !!

 • ซิมเน็ตลาว 2 ซิม/กรุ๊ป 8-10 คน

รับจองตั๋วรถไฟลาว-จีน KKD TOUR จองให้ได้เร็ว
Tel : 092 278 2424
E-mail : kkdacc2527@gmail.com
Line id : kkdtour
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 51/01015
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0403563004851