เที่ยวลาวสบายใจ KKD TOUR จัดแคมเปญพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเที่ยประเทศลาว กับแพคเกจเที่ยวลาวราคาถูกเป็นกรุ๊ป หรือหมู่คณะ 8-10 คน ขึ้นรถตู้ปรับอากาศวีไอพี.ที่จุดข้ามแดนจังหวัดหนองคาย

Day 1 ท่องเที่ยวในวันแรกรายละเอียดไทม์ไลน์ดังนี้

Day 1
– จุดชมวิวผาหนามไซ กับมอเตอร์ไซด์ฮ่าง
– อาหารเที่ยง@สะพานนางฟ้า ริมน้ำซอง
– ถ้ำนางฟ้า
– ถ้ำนอน
– บลูลากูน
– พายเรือคายัค
– กินหมูกระทะบนแพริมน้ำลีก
– นอนเฮือนแพริมน้ำลีก@ เมืองเฟือง

จุดชมวิวผาหนามไซ กับมอเตอร์ไซด์ฮ่าง
จุดชมวิวผาหนามไซ
ถ้ำนอน
ถ้ำนอน
ถ้ำนอน
ถ้ำนอน
ถ้ำนอน
ถ้ำนางฟ้า
ถ้ำนางฟ้า
ถ้ำนางฟ้า
ถ้ำนางฟ้า
ถ้ำนางฟ้า
ถ้ำนางฟ้า
ที่พักเมืองเฟือง
ที่พักเมืองเฟือง
บลูลากูน
บลูลากูน
บลูลากูน
บลูลากูน
หนามไซ
พายเรือคายัค
สะพานนางฟ้า
สะพานนางฟ้า
สะพานนางฟ้า
สะพานนางฟ้า
สะพานนางฟ้า

Day 2 ท่องเที่ยววันที่สองรายละเอียดไทม์ไลน์ดังนี้

Day 2
– อาหารเช้า
– ตักบาตรบนแพริมน้ำ(ชุดตักบาตรรวมในแพคเกจ)
– วัดสินไชย ขอพรปู่พญานาคราช
– อาหารเที่ยง@อ่างน้ำตง

เมืองเฟือง
ตักบาตรเมืองเฟือง
ตักบารตเมืองเฟือง
เมืองเฟือง
วัดสินไชย
วัดสินไชย
วัดสินไชย
วัดสินไชย
วัดสินไชย
วัดสินไชย
วัดสินไชย
อ่างน้ำตง
อ่างน้ำตง
อ่างน้ำตง
อ่างน้ำตง
อ่างน้ำตง

ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายทุกแล้วรายละเอียดดังนี้

– ค่าที่พัก @เฮือนแพริมน้ำ 2 ท่าน/ห้อง)
– ค่ารถตู้ปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
– ค่าอาหารทุกมื้อ 4 มื้อ
– น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
– ค่าผ่านแดนไปลาว-กลับไทย
– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
– ชุดตักบาตร
– ค่าไกด์นำเที่ยว
– ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท/คน

ฟรี!! ซิมเน็ตลาว 2 ซิม/กรุ๊ป 8 คน


รับจองตั๋วรถไฟลาว-จีน KKD TOUR จองให้ได้เร็ว
Tel : 092 278 2424
E-mail : kkdacc2527@gmail.com
Line id : kkdtour
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 51/01015
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0403563004851