จำปาสัก เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศลาว เป็นหนึ่งใน 17 จังหวัดของประเทศ และขึ้นชื่อเรื่องป่าไม้เขียวขจี เนินเขา และที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่ม รวมทั้งชาวลาวลุ่ม ลาวเทิง และลาวสูง ซึ่งมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์

จำปาสักเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความสวยงามของทิวทัศน์ นั่งรถตู้ท่องเที่ยวจำปาสัก รถตู้เช่าเหมาคันเดินทางเป็นหมู้คณะ หรือครอบครัว เพื่อนฝูงจัดนำเที่ยวจำปาสักชมป่าไม้เขียวขจีและเนินเขา น้ำตก จัดกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น เดินป่า ตั้งแคมป์ และชมสัตว์ป่า จังหวัดนี้ยังเป็นที่รู้จักในด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น อัญมณี แร่ธาตุ และดินที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งสนับสนุนการเกษตรและการทำฟาร์มปศุสัตว์

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจำปาสักคือวัดพูที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นกลุ่มวัดเขมรโบราณที่มีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่ 6 วัดตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่สวยงามของเนินเขาและป่าเขียวชอุ่ม และถือเป็นหนึ่งในสถานที่ทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอื่น ๆ ในจำปาสัก ได้แก่ เมืองประวัติศาสตร์ปากเซ น้ำตกคอนพะเพ็งที่งดงามราวภาพวาด และหมู่เกาะสีพันดอนอันน่าทึ่ง ซึ่งประกอบด้วยเกาะและเกาะเล็กเกาะน้อยนับพัน และขึ้นชื่อเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย สัตว์ป่านานาชนิด และทัศนียภาพที่น่าทึ่ง


รับจองตั๋วรถไฟลาว-จีน KKD TOUR จองให้ได้เร็ว
Tel : 092 278 2424
E-mail : kkdacc2527@gmail.com
Line id : kkdtour
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 51/01015
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0403563004851