แขวงบอลิคำไซเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศลาว เป็นหนึ่งใน 17 จังหวัดของประเทศ และเป็นที่รู้จักจากเนินเขา ป่าเขียวขจี และที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่ม รวมทั้งชาวลาวลุ่ม ลาวเทิง และลาวสูง ซึ่งมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์

แขวงบอลิคำไซเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความสวยงามของทิวทัศน์ โดยมีเนินเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้เขียวขจีที่เปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น เดินป่า ตั้งแคมป์ และชมสัตว์ป่า การเดินทางท่องเที่ยวโดบการเช่ารถตู้เหมาคัน ไปเป็นหมู่คณะ จังหวัดนี้ยังเป็นที่รู้จักในด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น อัญมณี แร่ธาตุ และดินที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งสนับสนุนการเกษตรและการทำฟาร์มปศุสัตว์

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในแขวงบอลิคำไซคืออ่างเก็บน้ำน้ำงุน ซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งเปิดโอกาสให้ตกปลา พายเรือ และเล่นกีฬาทางน้ำ อ่างเก็บน้ำล้อมรอบด้วยเนินเขาและป่าไม้ ทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้รักธรรมชาติและผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้ง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอื่น ๆ ในแขวงบอลิคำไซ ได้แก่ วัดพูและวัดหลวงอันเก่าแก่ น้ำตกตาดฟานที่งดงามราวภาพวาด และเมืองท่าแขกที่คึกคักซึ่งเป็นประตูสู่ลาวตอนใต้และจุดหมายปลายทางอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


รับจองตั๋วรถไฟลาว-จีน KKD TOUR จองให้ได้เร็ว
Tel : 092 278 2424
E-mail : kkdacc2527@gmail.com
Line id : kkdtour
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 51/01015
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0403563004851